2020-05-03 God is vir jou
Skrif: Ps.124
Woord gebring deur Elze Radyn en Pierre Fourie