Skrif uit Nehemia 7
Woord gebring deur Pierre Fourie