Skrif uit Nehemia 10
Woord gebring deur Elze Radyn