Skatte uit die Woord

Skatte uit die Woord: Watter sin is daar in seer?
Skrif Gedeelte: Rom 12:2 & 21
Woord gebring deur Elze Radyn
Skatte uit die woord: Die Here is my Herder
Skrif: Psalm 23
Woord gebring deur: Elze Radyn

Voel jy dalk soos Elia dat alles moontlik tot nou skeef geloop het? Voel jy ook dis nou genoeg? Elia het vir God gevra om sy lewe te neem, maar God het iets anders in gedagte gehad vir Elia, so ook vir jou.

Skrif: 1 Konings 19:4-7

Boodskap gebring deur Elze Radyn