Skakel gerus in op ElRoi Aanlyn.
Stuur gebedsversoeke deur of kom bid saam vir jou en ander mense se behoeftes en uitdagings. Ons gebruik eerder die Google Meet app omdat meer tyd toegelaat word.
Join with Google Meet: https://meet.google.com/wqc-btfo-vxs